Viktig info kring årsmötet 24/3 kl 18.00!

Vi har bytt lokal till Creative house, Älvtomtagatan 12, våning 2. Ingång från innergården, parkering på gatan utanför.

Möjlighet att delta på mötet via Skype kommer finnas. Länk till Skypemötet kommer finnas på klubbens Facebooksida strax före mötets start.

Med tanke på rådande läge ber vi att du som inte känner dig 100% frisk istället följer mötet via nätet.

Välkommen!