Uppföljningsmöte Battle of Vikings 2014

Hej alla.
Nu är det dags för funktionärsmöte/ uppföljningsmöte för Battle of Vikings 2014.
Ta med era funderingar runt tävlingen och förslag till ändringar.
Plats: KTM´s lokaler på Hjälmarberget
Tid: 12/9 kl. 18.00
Det bjuds på fika.

Med vänlig hälsning
Johan Moberg