Startersättning för 2017

Dags att skicka in kvitton för att få tillbaka startersättning! För att få tillbaka pengar för 2017 gäller nedan regler.

Regler för startersättningar

Alla klubbens förare kan få tillbaka startersättning från sina tävlingar, upp till 3 000:-.
Föraren sparar sina kvitton och skickar in dom till klubbens kassör. Utbetalning sker därefter under februari. Skicka gärna mail till asa.wern@outlook.com eller brev till klubbens postbox: Kilsbergens MK, Box 25, 716 21. Märk mail eller post med ”Startersättning”. Ert namn och personnummer ska följa med som info och antalet arbetade timmar kommer kassören ha koll på.

Klubben har avsatt 50 000:- till startersättningar. Kvitton kan lämnas in från 1/11 2017 till 31/1 2018 men överstiger den totala inlämnade summan 50 000:- blir det en procentuell avräkning så alla får ut en del av sina utgifter.

För att kunna begära startersättning från klubben måste föraren jobba minst fem gånger i klubbens olika verksamheter. Klubben arrangerar bla klubbmästerskap, jobb med träningsbanor, Battle of Vikings och Augustimuller så arbetstillfällen kommer det finnas gott om. Arbetet under tävlingsdagarna för Battle of Vikings räknas inte för startersättning, där är det normalt ideellt föreningsarbete som gäller.

Arbetstillfället ska vara organiserat av klubben och det kommer finnas en arbetsledare som registrerar arbetet. Ett arbetstillfälle är minst 3 timmar och är utan annan ersättning än den ersättning som utgår för startersättning. En heldag är minst 6 timmar och räknas som två arbetstillfällen.

Kontakta sekreterare Jessica eller kassör Åsa om du vill veta hur många arbetstillfällen du deltagit i.
Jessica: jessica@kindstrom.net
Åsa: asa.wern@outlook.com