Sammanfattning från årsmötet

Förra veckan gick årsmötet av stapeln och i samband med det skiftades ett par namn bland de förtroendevalda posterna, mer om det går att läsa i protokollet längre ner. Vi vill rikta ett varmt tack till de som engagerat sig i föregående verksamhetsår och samtidigt passa på att välkomna nytillkomna.

Ett par nyheter är att årsmötet antog en miljöpolicy samt ett förslag på att förare som kammar hem SM/USM/VRM-poäng ska få viss ersättning per poäng.

Årsmötesprotokollet finns att läsa i sin helhet här!