Regler för startersättning, utlägg och milersättning vid BoV-arbete 2019

Startersättning
Alla klubbens förare kan få tillbaka startersättning från sina tävlingar, upp till 3 000 kr. Klubben har avsatt 20 000 kr till startersättningar. Överstiger den totala inlämnade summan 20 000 kr blir det en procentuell avräkning så alla får ut en del av sina utgifter.

Även barn och ungdomar kan få tillbaka startersättning, då gäller samma regelverk som för vuxna. Skillnaden blir att klubben registrerar tillfällen då föräldrar jobbat på arbetsdagar och att då barnet/ungdomen istället får nyttja startbidragen. Det bör tydligt framgå om det är barn/ungdom som ska registreras för arbetsdagarna.

För att kunna begära startersättning från klubben måste föraren jobba minst fem gånger i klubbens olika verksamheter. Klubben arrangerar bla tidsträningar, jobb med träningsbanor, Battle of Vikings och Augustimuller. Arbetet under tävlingsdagarna för Battle of Vikings räknas inte för startersättning, där är det normalt ideellt föreningsarbete som gäller.

Arbetstillfället ska vara organiserat av klubben. Ett arbetstillfälle är minst 3 timmar och är utan annan ersättning än den ersättning som utgår för startersättning. En heldag är minst 6 timmar och räknas som två arbetstillfällen. Du kan samla arbetstillfällen fram till sista dagen på året.

För att dina arbetstimmar ska registreras ska ett mail skickas till info@kilsbergensmk.se. I mailet ska tydligt framgå datum för arbetstillfället, ändamål för arbetsdagen (tex arbete på BoV-banan), arbetad tid (klockslag) samt namn på den som ska dra nytta av startersättningen (du själv eller barn/ungdom). Samla gärna ihop flera arbetstillfällen i samma mail. Det ligger på medlemmens ansvar att själv lämna in information kring arbetade dagar!

Kvitton för utlägg
Kvitton för utlägg kan lämnas in från 1 november 2019 till 31 januari 2020. Föraren sparar sina kvitton och skickar in dem till klubbens kassör (adress: Kilsbergens MK, Ekbacken 621, 70596 Glanshammar). Utbetalning sker därefter under februari 2020.

Milersättning arbetstillfällen BoV-banan
Resor med bil till arbetstillfällen på Battle of Vikings-banan får du milersättning för. Gäller ej resor under tävlingsdagarna. Milersättningen är 18,50 kr/mil. Klicka här för blankett och följ anvisningarna.