Regler för startersättning 2021

Under 2021 ändrar vi på reglerna för startersättning för att endast omfatta ungdom och junior.
Orsaken är framförallt av ekonomiska skäl men att vi också vill framhäva, behålla och stimulera de ungdomar som tävlar för vår klubb och föräldrar som ställer upp för sina barn runt detta.

Regler:
Ungdom och juniorer upp till 23 år som tävlar för Kilsbergens MK, kan få tillbaka startersättningar med upp till 3.000 kr. För 2021 är 15.000 kr avsatt och går den totala summan över detta så sker en procentuell fördelning av pengarna så alla får ut del av sina utgifter.
Utbetalning sker i januari – februari 2022 och efter det att man betalat nästkommande års medlemsavgift.