Regler för startersättning 2018

Nytt år och nya tävlingar – därmed även nya möjligheter att få tillbaka startavgifter för de tävlingar du genomfört!

Regler för startersättning 2018

Alla klubbens förare kan få tillbaka startersättning från sina tävlingar, upp till 3 000 kr. Klubben har avsatt 50 000 kr till startersättningar. Överstiger den totala inlämnade summan 50 000 kr blir det en procentuell avräkning så alla får ut en del av sina utgifter.

Nytt för i år är att även barn och ungdomar kan få tillbaka startersättning, då gäller samma regelverk som för vuxna. Skillnaden blir att klubben registrerar tillfällen då föräldrar jobbat på arbetsdagar och att då barnet/ungdomen istället får nyttja startbidragen. Det bör tydligt framgå om det är barn/ungdom som ska registreras för arbetsdagarna.

För att kunna begära startersättning från klubben måste föraren jobba minst fem gånger i klubbens olika verksamheter. Klubben arrangerar bla tidsträningar, jobb med träningsbanor, Battle of Vikings och Augustimuller. Arbetet under tävlingsdagarna för Battle of Vikings räknas inte för startersättning, där är det normalt ideellt föreningsarbete som gäller.

Arbetstillfället ska vara organiserat av klubben. Ett arbetstillfälle är minst 3 timmar och är utan annan ersättning än den ersättning som utgår för startersättning. En heldag är minst 6 timmar och räknas som två arbetstillfällen.

För att dina arbetstimmar ska registreras ska ett mail skickas till info@kilsbergensmk.se efter arbetstillfället. I mailet ska tydligt framgå datum för arbetstillfället, ändamål för arbetsdagen (tex arbete på BoV-banan), arbetad tid (klockslag) samt namn på den som ska dra nytta av startersättningen (du själv eller barn/ungdom). Det ligger på medlemmens ansvar att själv lämna in information kring arbetade dagar!

Kvitton kan lämnas in från 1 november 2018 till 31 januari 2019. Föraren sparar sina kvitton och skickar in dem till klubbens kassör. Utbetalning sker därefter under februari 2019. Skicka mail till asa.wern@outlook.com och märk mailet med ”Startersättning”. Skriv med ditt namn och personnummer. Antalet arbetade timmar kommer kassören känna till.