Kallelse till extra årsmöte

Med anledning av BoV:s framtid bjuder vi in till EXTRA ÅRSMÖTE i SISU:s lokaler på Idrottens hus, Karlsgatan 28 i Örebro den 28 oktober kl. 18.00. Kaffe och bulle finns. Ingen anmälan krävs.

För frågor inför mötet kontakta Roger Elverskog 076-11 88 887.

Dagordning

  1. Öppnande av mötet.
  2. Fastställande av dagordning.
  3. Fastställande av röstlängd för mötet.
  4. Val av ordförande för mötet.
  5. Val av sekreterare för mötet.
  6. Val av protokolljusterare och rösträknare.
  7. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  8. Beslut om Battle of Vikings framtid.
  9. Mötet avslutas.