Ersättning till klubbmedlemmar som tävlar i SM, USM eller VRM under 2021

50 kr/SM-poäng ska utgå till klubbförare som tävlar i SM, USM eller VRM. Klubben har avsatt 10.000 kr för detta under 2021. Överstiger den totala inlämnade summan 10 .000 kr blir det en procentuell avräkning så alla får ut en del av summan.

Den som vill anmäla SM-poäng gör det via blanketten nedan där det också står vart blanketten mailas.

Klicka här för att ladda ner blankett att fylla i och maila in!