BoV-möte – uppdaterad organisation och planering

Boka in BoV möte på måndag den 7 maj hos SISU i Örebro, Karlsgatan 28 kl 18.00.

Tävlingsledare Mikael Dalåsen samt säkerhetschef Jesper Pedersson kommer. Vi startar planeringen och fikar.
Anmälan sker till info@kilsbergensmk.se

BoV ny logga från 2017 ->