BoV-möte 24/4

Måndagen 24/4 kl 18 blir det upptaktsmöte för BoV. Plats blir i Örebro vid Stortorget, ovanpå Holmqvist Optik i CABs lokaler.
Hoppas många kommer på mötet! Det kommer bli en hel del jobb framöver med banan men förutsättningarna finns för en mycket bra bana på nya området!
Ses på mötet, välkomna på information/planering och fika!

Mer info om årets arbete med BoV finns på forumet.