BoV-möte 19/9

Den 19/9 kl.18 kör vi ett avstämningsmöte om BoV , skriv gärna ner bra och mindre bra saker så vi kan utvecklas till en superb tävling !! Se mer info på forumet.