Battle of Vikings

2019 beslöt Kilsbergens MK att överlåta rättigheterna för extremendurotävlingen till Morgan Rosell.

Den direkta orsaken är att Battle of Vikings numer är ett året-runt-arbete och behöver en kontinuerlig arbetsinsats för att utvecklas och hålla måttet som internationell tävling. Detta arbete har Kilsbergens MK med åren fått allt svårare att hantera ideellt.

Morgan driver tävlingen vidare och såväl hängivna medlemmar som klubben i övrigt kommer att vara inblandad i tävlingarna på något sätt, men ansvaret för marknadsföring, genomförande och ekonomi ligger nu inte på Kilsbergens MK.

Att det slutligen blev denna lösning är något som under flera år diskuterats i klubben jämte andra lösningar. Men vid omröstning i klubben så var en betydande majoritet för att Morgan ska ta över.

Vi önskar honom lycka till och med detta är Battle of Vikings säkrad som tävling.

Historia

Kilsbergens MK startades 2010 i syfte att skapa en extremendurotävling i Sverige. Kilsbergens MK hade under tio års tid två syften: Dels att årligen genomföra Battle of Vikings och dels utöka klubbens medlemmar och vara en ”vanlig” enduroförening.

Vi konstaterar stolt att vi lyckades skapa en extremendurotävling som gav internationellt genomslag. Men det kom inte av sig självt. Klubben slet hårt både inför och efter varje tävling. Det ledde slutligen fram till beslutet att avyttra rättigheterna för att säkra tävlingens framtid.

En konsekvens av vårt engagemang kring Battle of Vikings är att vi medlemmar känner en stor samhörighet och är extremt duktiga på att bygga banor och genomföra endurotävlingar.