Årsmöteshandlingar 2022

Ärade KMK-medlem:
Den 15 mars är det kanske föreningens viktigaste årsmöte. Då ska vi rösta om ihopslagning med Enduro Team Örebro samt namnbyte.
Endast medlemmar som betalt årsavgift för 2022 har rösträtt.
Motioner till årsmötet ska vara inkomna senast lördag den 12 mars på info@kilsbergensmk.se.
Anmäl ert deltagande på årsmötet på vårt Facebook event (om ni inte har Facebook så via mail till info@kilsbergensmk.se senast lördag) så vi får tillräckligt med smörgåstårta!

Här finns årsmöteshandlingar:

Dagordning årsmöte 2022 >>
Styrelsens förslag till sammanslagning med ETÖ >>
Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och verksamhetsplan >>
Resultatrapport>>
Balansrapport >>
Budget för 2022 (innehåller även budgetar för 2019, 2020, 2021 för jämförelse) >>
Valberedningens förslag till styrelse >>

Om du inte kan närvara på årsmötet kan du rösta i frågan om sammanslagning med hjälp av fullmakt.

Fullmakt >>