Arbetsdagar i Storstenshöjden

Hej alla.
Nu börjar arbetet med tävlingsbanan.
V 26: Onsdag kväll samling kl 18.00, Söndag samling 10.00
V 27: Onsdag kväll samling kl 18.00, Söndag samling 10.00
V 28: Onsdag kväll samling kl 18.00, Söndag samling 10.00
V 29: Hela veckan varje dag från 10.00
V 30: Hela veckan varje dag från 10.00

Vi behöver alla som kan, från att hjälpa till med mat under arbetsdagarna till slå gräs, bygga hinder, käppa, banda.
Anmäl er gärna under Funktionärer till Battle of Vikings, här på facebook.

Ingen arbetsinsats är för liten! Alla behövs!

Under vecka 30 ska dessutom saker hämtas i och runt Örebro med bil och kärror all hjälp mottages med det också.

Hoppas se många under arbetets gång
Hälsningar
Johan Moberg