Regler för startersättning 2020

Reglerna för startersättning 2020 är uppdaterade. Nytt för året är att klubben höjer potten till 30 000 kr där 10 000 kr är avsedda för juniorer. Antalet arbetstillfällen för att få ta del av startersättningarna sänks till tre tillfällen.

Regler
Alla klubbens förare kan få tillbaka startersättning från sina tävlingar, upp till 3 000 kr. Klubben har avsatt 30 000 kr till startersättningar varav 10 000 kr är avsedda för juniorer. Överstiger den totala inlämnade summan 20 000 kr blir det en procentuell avräkning så alla får ut en del av sina utgifter.

Även barn och ungdomar kan få tillbaka startersättning, då gäller samma regelverk som för vuxna. Skillnaden blir att klubben registrerar tillfällen då föräldrar deltar i förberedelser och att då barnet/ungdomen istället får nyttja startbidragen. Det bör tydligt framgå om det är barn/ungdom som ska registreras.

För att kunna begära startersättning från klubben måste föraren medverka i förberedelser i klubbens olika verksamheter. Förberedelserna ska vara organiserade av klubben.

För att din närvaro vid dessa tillfällen ska registreras ska ett mail skickas till info@kilsbergensmk.se. I mailet ska tydligt framgå datum för tillfället. Det ligger på medlemmens ansvar att själv lämna in information kring deltagande i förberedelser.

Kvitton för utlägg
Kvitton för utlägg kan lämnas in från 1 november 2020 till 31 januari 2021. Föraren sparar sina kvitton och skickar in dem till klubbens kassör (adress: Kilsbergens MK,
Ekbacken 621, 70596 Glanshammar). Utbetalning sker därefter under februari 2021.