Rabatter/förmåner

Medlemsrabatt

Mot uppvisande av ditt medlemskort (i mobilen eller utskrivet) i Kilsbergens MK erhåller du rabatt på:

Centrala gummi, Örebro
Hemsida: www.centralagummi.com
A
vser cross och endurodäck.

 

 

Autoexperten, Karlskoga
Hemsida: www.autokatalogen.se/afw/karlskoga/start.do
Avser reservdelar och tillbehör för mc. Gäller ej på redan nedsatta priser såsom kampanjer mm.

 

 

Marin & Fritid, Laxå och Örebro
Hemsida: marinfritid.com
Avser cross- och enduro artiklar.

 

 

 

 

 

Micke Marin Båt & MC, Örebro
Hemsida: mickemarinbatmc.se
Medlemsrabatt.

 

 

 

Thärnströms motor, Örebro
Hemsida: tharnstrom.se
Medlemsrabatt samt möjlighet att använda sig av ett bonuskort där återbäringen grundas på köpebeloppet. Uppnås maxtak för bonuskortet ges därefter fast rabatt i procent under resten av året.

 

 

 

Perfect Performance, Lindesberg
Hemsida: perfectperformance.nu
Avser fjädringsjobb och slitdelar.

 

 

Startersättning

Regler för startersättning 2018
Alla klubbens förare kan få tillbaka startersättning från sina tävlingar, upp till 3 000 kr. Klubben har avsatt 50 000 kr till startersättningar. Överstiger den totala inlämnade summan 50 000 kr blir det en procentuell avräkning så alla får ut en del av sina utgifter.

Nytt för i år är att även barn och ungdomar kan få tillbaka startersättning, då gäller samma regelverk som för vuxna. Skillnaden blir att klubben registrerar tillfällen då föräldrar jobbat på arbetsdagar och att då barnet/ungdomen istället får nyttja startbidragen. Det bör tydligt framgå om det är barn/ungdom som ska registreras för arbetsdagarna.

För att kunna begära startersättning från klubben måste föraren jobba minst fem gånger i klubbens olika verksamheter. Klubben arrangerar bla tidsträningar, jobb med träningsbanor, Battle of Vikings och Augustimuller. Arbetet under tävlingsdagarna för Battle of Vikings räknas inte för startersättning, där är det normalt ideellt föreningsarbete som gäller.

Arbetstillfället ska vara organiserat av klubben. Ett arbetstillfälle är minst 3 timmar och är utan annan ersättning än den ersättning som utgår för startersättning. En heldag är minst 6 timmar och räknas som två arbetstillfällen.

För att dina arbetstimmar ska registreras ska ett mail skickas till info@kilsbergensmk.se efter arbetstillfället. I mailet ska tydligt framgå datum för arbetstillfället, ändamål för arbetsdagen (tex arbete på BoV-banan), arbetad tid (klockslag) samt namn på den som ska dra nytta av startersättningen (du själv eller barn/ungdom). Det ligger på medlemmens ansvar att själv lämna in information kring arbetade dagar!

Kvitton för utlägg
Kvitton för utlägg kan lämnas in från 1 november 2018 till 31 januari 2019. Föraren sparar sina kvitton och skickar in dem till klubbens kassör. Utbetalning sker därefter under februari 2019.

Milersättning arbetstillfällen BoV-banan
Gör du mer än tre resor (tur och retur) med bil till arbetstillfällen på Battle of Vikings-banan får du milersättning för dessa resor. Du får ersättning från och med din fjärde resa till området. Du får alltså inte ersättning för de tre första resorna till banområdet. Gäller ej resor under tävlingsdagarna. Milersättningen är 18,50 kr/mil. Klicka här för att ladda ner blanketten. Följ sedan anvisningarna.

 

Klubbkläder

Information om hur du kan beställa crosströja med klubbens logga finns här!